top of page

各位4C班的家長:    

            經歷了疫情的洗禮,我們終於也能再回到校園一起上課了。這幾年間,孩子們經歷了網課、疫情;各位家長經歷了與子女朝夕相處、重新認識彼此的時光;老師也經歷了革新的教學模式,如此翻天覆地、前所未有的挑戰,我們卻一步一步的,互相扶持着走過了。未來的路就讓我們繼續群策群力,一起為了孩子好好加油吧!

​                                                                                                                                                   李慧儀老師

bottom of page